Obsługa
techniczna

Bieżące utrzymywanie stanu technicznego nieruchomości, w tym wszystkich drobnych napraw i konserwacji, stanowi ważny element bieżącej eksploatacji nieruchomości.

To suma wszystkich drobnych usterek wpływa na nasze postrzeganie budynku.
Zakres świadczonych usług dopasowujemy do wytycznych Klienta, a w ramach działań oferujemy:

  • Bieżącą obsługę usterek.
  • Eksploatację i bieżącą konserwację instalacji obiektów budowlanych, budynków, budowli i urządzeń wyposażenia technicznego.
  • Utrzymywanie instalacji technicznych w ciągłej sprawności.
  • Wykonywanie czynności przeglądów sprawności technicznej obiektu okresowych, rocznych oraz wieloletnich.
  • Przeprowadzanie procedur legalizacyjnych urządzeń pomiarowych i kontrolnych.
  • Serwis interwencyjny 24 godz./dobę, a w ramach niej gotowość serwisanta do telefonicznego koordynowania czynności związanych z usuwaniem powstałych awarii, a w razie potrzeby dojazd pracownika celem usunięcia awarii,  jeśli wynika to z zawartej umowy, bądź zabezpieczenia miejsca awarii do czasu jej usunięcia przez właściwe służby techniczne.

Szczegółowy zakres obsługi znajdą Państwo w ofercie.